HallaBaloa Duo underhåller på Cinderella 11 – 12 september
En energifylld duo, Thomas Gee och Johan Dennermalm, som spelar allt
från visor till hårdrock, från 50 tal till nutid. Mycket stämsång och bjuder gärna
upp till allsång. Opretentiösa men seriösa. Underhållande med mycket skratt och glada miner.